Ouderraad

 

Welkom op de OR-pagina van OBS De Driehoek

Op deze pagina vindt u de informatie over de samenstelling, doelstelling en werkwijze van de ouderraad van OBS de Driehoek.

De OR bestaat op het moment uit de volgende leden: 

Voorzitter: Arnoud de Beer
Penningmeester: Suzanne Goossens
Leden: Lieneke Schellekens, Manuela Vluggen, Folkert van Es, Marlou Murre, Susan Reijrink, en Bregje de Vet.
Namens het team: Riekje Oostelbos

Doelstelling en werkwijze:
De ouderraad bestaat uit 9 leden die door de ouders gekozen worden.
Voor het goed functioneren van onze school is de ouderraad van groot belang. Het belangrijkste doel van de ouderraad is immers: het bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders, gezin, school en buurt, zodat elk kind optimale ontwikkelingskansen krijgt.

De ouderraad heeft tot taak:

  • De bloei van de school te bevorderen;
  • Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren;
  • Te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
  • De belangen van de ouders te behartigen bij de schoolleiding, bij de MR en zo nodig bij het bestuur.

Daarnaast organiseert de ouderraad samen met het team allerlei activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval en de sportdag.

De ouderraad komt circa 8 keer per jaar in vergadering bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.
Een leerkracht heeft namens het team een adviserende stem in de ouderraad.

Klik HIER voor het laatste OR verslag

Laatste Nieuws

Prins Tidiane
Sinterklaas
Oogstfeest
Welkom

Agenda

Ouderavond dramataal groep 7-8
Startdatum/tijd:
woensdag 15 november 2017 19:30
Einddatum/tijd
woensdag 15 november 2017 20:30
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Uit het fotoboek

IMG_2708 IMG_2706
IMG_2707 IMG_2705