Medezeggenschapsraad

 

Welkom op de MR-pagina van OBS De Driehoek

Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de doelstelling en bevoegdheden en de werkwijze van de Medezeggenschapsraad van OBS De Driehoek.

De MR bestaat uit 6 personen, 3 vanuit de oudergeleding en 3 vanuit de personeelsgeleding van de school.

Jan Smolders
Jan zit namens de ouders in de MR, en is voorzitter.

Coen van Hoof
Coen zit namens de ouders in de MR en heeft het financiële stuk onder zijn hoede.

Ester Vissers
Ester zit namens de ouders in de MR.

Simone Wouters
Simone zit namens het team in de MR.

Alex van Boxtel
Alex zit namens het team in de MR en zorgt voor inkomende en uitgaande post.

Mayke van Avendonk
Mayke zit namens het team in de MR. 

Doelstelling en bevoegdheden.
De MR heeft tot doel, namens ouders en personeel, controle uit te oefenen op de gang van zaken op en rond OBS De Driehoek. Daartoe heeft de MR verschillende bevoegdheden:
1. Initiatiefbevoegdheid: de MR kan voorstellen doen aan het bestuur.
2. Instemmingbevoegdheid: instemming van de MR is vereist bij wijziging van o.a. doelstellingen van de school, schoolplan, reglement en formatieplan.
3. Adviesbevoegdheid: de MR kan vooraf advies uitbrengen bij allerlei wijzigingen die het bestuur voorstelt.

Werkwijze:
De MR komt elk schooljaar 8 keer bij elkaar om lopende zaken te bespreken.
Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders van De Driehoek toegankelijk. Ook de agenda en de notulen worden algemeen kenbaar gemaakt o.a. op deze pagina. Eenmaal per jaar komen MR en bestuur samen.
Verder brengt de MR elk schooljaar in september een jaarverslag uit dat op een algemene ouderavond besproken wordt.

Klik hier voor het laatste MR verslag.

Laatste Nieuws

Prins Tidiane
Sinterklaas
Oogstfeest
Welkom

Agenda

Intocht Sinterklaas Hilvarenbeek
Startdatum/tijd:
zondag 19 november 2017
Einddatum/tijd
zondag 19 november 2017
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Uit het fotoboek

IMG_2708 IMG_2706
IMG_2707 IMG_2705