HVO

Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing is:

  • Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan.
  • De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
  • Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.
  • Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
  • Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk zijn om goed met elkaar samen te leven.

In HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere levensbeschouwing, die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.

Lessen
In de lessen HVO kunnen kinderen hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken en is er volop ruimte om dit in alle openheid en veiligheid te doen. Specifiek aan de lessen HVO is de dialoog tussen kinderen. Ze worden op speelse wijze aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen.

De onderwerpen
Lesthema’s worden afgeleid van datgene wat kinderen bezig houdt, zoals vriendschap, pesten, dieren, de toekomst, bang zijn, wel of niet geloven. Ook worden actuele thema’s behandeld zoals de Rechten van het Kind en internetgebruik. Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te onderzoeken en ontwikkelen. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

De werkvormen
Door het gebruik van een variatie aan creatieve werkvormen komt ieder kind met zijn verschillende kwaliteiten tot zijn recht. Kringgesprekken, rollenspelen, spelvormen, schrijf- en tekenvormen zorgen voor afwisseling en maken dat het soms muisstil en dan weer roezemoezig is in de lessen HVO.

De vakdocenten
Docenten HVO begeleiden leerlingen bij het ontwikkelen van een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Ze hebben de lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing gevolgd en kunnen gezien worden als specialisten in vorming. Vakdocenten HVO ontwerpen zelf hun lessen en kunnen met hun lessen aansluiten bij projecten in de school.

HVO en de openbare school
Op de openbare school heeft u als ouder het recht om voor uw kind levensbeschouwelijke vorming aan te vragen, of, als er al HVO aanwezig is, voor dit vak te kiezen. Het HVO wordt vooral bewust binnen het openbaar onderwijs aangeboden, omdat de openbare school algemeen toegankelijk is voor kinderen uit verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Daarnaast is het de wettelijke taak van de school om aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze democratische samenleving. Het begeleiden van kinderen bij de groei naar een democratisch en betrokken burger is dan ook een kerntaak geworden. HVO levert ook hieraan een concrete bijdrage.

Laatste Nieuws

Zonnebloemwedstrijd
Sinterklaas
pieten op bezoek
skateles
Afscheid juf Riekje

Agenda

Omschrijving
26 september -  Marijke jarig
27 september -  keuzemiddag

Uit het fotoboek

logo Start nieuw schooljaar
welkom_terug_vakantie_YXJfODU1eDQ5MF9kXzFfanBnXy9fYXNzZXQvX3ByaXZhdGUvbmV3cy8xOTYy_b42bd5c0 IMG_2589