GVO

Kinderen stellen soms vragen over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Maar ook wat er nu eigenlijk gevierd wordt met Kerstmis, Pasen, Pinksteren…

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen. Ook op de openbare school. Want in het openbaar onderwijs heeft u als ouder het recht op (gratis) ondersteuning bij de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kind, namelijk godsdienstig vormingsonderwijs. Op OBS De Driehoek wordt deze vorm van onderwijs gegeven vanuit het rooms-katholieke geloof.

Inhoud van de lessen

Verhalen
Aan bod komen verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en daarnaast verhalen uit de katholieke traditie, met name heiligenverhalen (denk bijvoorbeeld aan Sint Maarten en Sint Franciscus).

Feesten en rituelen
Aandacht wordt besteed aan de grote katholieke feesten zoals Pasen, Kerstmis, Pinkstenen en rituelen die samenhangen met deze feesten.

Waarden en normen
Naast algemeen aanvaarde waarden zoals respect en tolerantie krijgen ook meer katholiek getinte waarden aandacht zoals bijvoorbeeld naastenliefde, opoffering en vergeving.

De docenten
Het rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs wordt gegeven door geschoolde leraren in opdracht van de rk-kerk.  De openbare school stelt onder schooltijd een lokaal beschikbaar.

Informatie
Meer informatie vindt u op de website www.gvoenhvo.nl . De folder over RK GVO vindt u bij de informatiefolders bij de ingang van de school of door hier te klikken.

Laatste Nieuws

Prins Tidiane
Sinterklaas
Oogstfeest
Welkom

Agenda

Omschrijving
23 maart -  groep 1-4 vrij
24 maart -  Koen jarig
28 maart -  inloopmoment
30 maart -  paasviering
01 april -  eerste paasdag

Uit het fotoboek

IMG_1264 IMG_1262
IMG_1263 IMG_1261